Närvård Knäred - Din vårdcentral i Knäred
Vaccination

Här kan du få råd och hjälp med olika vaccinationer av våra duktiga sjuksköterskor.

Pneumokocker/ Lunginflammation

Kostnadsfri för riskgrupper.
Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka lunginflammation och öroninflammation, men också allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.


Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker.


Från och med den 1 december 2022 ingår därför vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.


Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Vaccination mot pneumokocker - 1177


Rese-vaccination

Via telefon kan du få kostnadsfri konsultation kring vilka vacciner du behöver vid t ex din utlandsresa så att du kan känna dig trygg inför resan.
Tänk på att vara ute i god tid före resan, minst en månad innan, eftersom vissa vacciner ska tas vid flera tillfällen.


Reseråd och vaccinationer - 1177


TBE-vaccination

TBE är en allvarlig sjukdom som kan spridas av fästingar. Sjukdomen kan orsaka inflammation i hjärnan och ge symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk samt orsaka allvarlig sjukdom med medvetandesänkning. En del får även kognitiva funktionsbortfall under flera år och vissa får kvarstående symtom. Att vaccinera sig mot TBE ger ett gott skydd.


Vi vaccinerar med vaccinet FSME-Immun.
Pris: Vuxen 450 kr/dos. Barn 400 kr/dos.


OBS! Är du 50+ ska dos 3 tas 2 månader efter dos 2.


Vaccination mot bältros

Bältros är en virussjukdom som orsakas av samma virus som ger upphov till
vattkoppor. Efter att en person har haft vattkoppor kan viruset ligga kvar i
nervsystemet och sedan aktiveras senare i livet och orsaka bältros.
Bältrosvaccin ges till dig som är 50 år eller äldre i två doser med två månaders mellanrum.


Vi vaccinerar med Shingrix.
Pris: 2400 kr/dos.

OBS! Nya avbokningsregler 

Ej avbokat besök inom 24 timmar, debiteras med dubbel avgift.
Avbokat/ombokat besök inom 24 timmar debiteras med en enkel avgift.

NÄRVÅRD KNÄRED

din vårdcentral i Knäred!