• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Välkomna till Närvård Knäred

Fas 2

Preliminär start vecka 6-7.

I fas 2 vaccineras:

  • Du som är 70 år och äldre (född 1951 eller tidigare). De äldsta erbjuds att vaccineras först. Du kommer att få ett brev om hur du ska göra för att boka vaccinationstid.

  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Du kommer att få ett brev om hur du ska göra för att boka vaccinationstid. 

  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Mer information om detta kommer när planerna tar form.
När det är dags för fas 2 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Fas 3

Preliminär start vecka 13-14.

I fas 3 vaccineras:

  • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Mer information om detta kommer när planerna tar form.
När det är dags för fas 3 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Aktuellt om Vaccin för Covid-19 

 

Vårdcentral Närvård Knäred

 

Besöksadress: 
Prästgårdsvägen 5, 312 51 Knäred
Telefon: 0430-350370
Kontakt@narvardknared.se