Närvård Knäred - Din vårdcentral i Knäred
Företagshälsovård

Närvård Knäred erbjuder företagshälsovård för er som önskar personlig kontakt och som är anpassad för just er verksamhet.


Vi kan bland annat erbjuda läkarbesök på plats hos er eller här på mottagningen.

Läkarundersökningen tar ca 45-60 minuter och då ingår:

* Samtal om levnadsvanor, kost, motion rökning, alkohol

* Syntest

* Hörseltest

* Blodtryck

* Lungfunktion Spirometri

* EKG

* Blodprover

* Blodvärde

* Ämnesomsättning

* Njurfunktion

* Blodsocker

* Leverfunktion

* Kolesterol

Ni kan utöka med extra provtagning, vaccinationer, utredningar, undersökningar som röntgen efter behov, samt övrigt på vårdcentralen ex öron spolning, mindre operationer, ögonbesvär främmande kropp mm.


Ta kontakt med oss

E-post: kontakt@narvardknared.se


OBS! Nya avbokningsregler 

Ej avbokat besök inom 24 timmar, debiteras med dubbel avgift.
Avbokat/ombokat besök inom 24 timmar debiteras med en enkel avgift.

NÄRVÅRD KNÄRED

din vårdcentral i Knäred!