Närvård Knäred - Din vårdcentral i Knäred
Psykolog

På Psykologmottagningen träffar du Eva Weeks och Sven-Olov Ljunggren. 

Sven-Olov arbetar som barnpsykolog och ingår i teamet på BVC.


Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever

 • Oro, ångest
 • Fobi
 • Panik
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Utmattning
 • Nedstämdhet och depression
 • Relationsbekymmer
 • Bristande självkänsla och självförtroende
 • Livskriser och sorg
 • Koncentrationssvårigheter


Våra samtal baseras främst på KBT ( Kognitiv beteendeterapi)
KBT går i stora drag ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv.


För att komma i kontakt med vår psykolog kontaktar du oss på 1177.se eller ringer 0430 350 370.


Eva arbetar hos oss tisdags- förmiddagar om inte annat bestämt.

OBS! Nya avbokningsregler 

Ej avbokat besök inom 24 timmar, debiteras med dubbel avgift.
Avbokat/ombokat besök inom 24 timmar debiteras med en enkel avgift.NÄRVÅRD KNÄRED

din vårdcentral i Halland!