Distriktssköterska

Vår distriktssköterska Birgitta är en riktig klippa.
Hon har ett varmt hjärta för alla patienter och oss kollegor. 
Birgitta träffar ni även på BVC- mottagningen.

-Diabeteskontroll

-Öron besvär/ öron spolning
-Blodtryckskontroll

-Sårvård och omläggningar

-Suturtagning

-Bedömning av utslag och eksem

-Livsstilsmottagning; Smärta, motion, rökning och alkohol.

-Injektioner, infusioner

-Bedömning och inkontinenshjälpmedel

-Katetervård

-Ögonbesvär

-Vaccinationer -influensa och resevacciner

-Förskrivning av vissa receptbelagda läkemedel

-Lätt akuten 
-BVC

Besöket kostar 100 kr, frikort gäller