top of page
Image by Picsea

BARN 0-6 ÅR

Hälsoundersökningar, vaccinationer samt råd & stöd

Välkommen till
BVC Ekorren!

På BVC Ekorren får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från nyfödd till förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Alla besök är frivilliga och kostnadsfria.
Alla barn och föräldrar är välkomna!

Stacking Blocks
Syskon

Vad innebär BVC?

BVC står för barnavårdcentral.

Vår barnavårdscentral - BVC Ekorren finns för barnet och för dig som förälder. Det handlar bland annat om detta:

Stöd och råd: Du kan ställa frågor om ditt barn och att vara förälder. Du får information om hur du tar hand om och ser till ditt barn. Det kan till exempel handla om amning, sömn och relationen med barnet.
 

Barnets utveckling följs: Hur rör barnet sina olika kroppsdelar, hur utvecklas språk och tal och hur kommunicerar och leker barnet.


Hälsoundersökning: Sjuksköterskan och läkaren undersöker barnet för att se att barnet mår bra och att barnet växer som förväntat.


Barnet mäts och vägs: Omfånget på barnets huvud mäts.


Vaccinationer: Vi vaccinerar enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.


Föräldrastöd i grupp: Vi har grupper för nyblivna föräldrar. Information om dessa får du i samband med dina besök hos BVC eller vid utskick från oss.


Information: BVC ger info bland annat om sjukvården, tandvården, öppna förskolan och om olika nätverk som finns för barn och föräldrar.

Vill du veta mer om de olika besöken? Eller läsa om barns utveckling i olika åldrar?
Besök 1177 och läs här >>

bottom of page