top of page
PP2021_MG_9739_edited.jpg

ARBETSTERAPI/REHAB

Vi hjälper dig!

Vad innebär arbetsterapi?

Om du på grund av skada, sjukdom eller  funktionsnedsättning inte kan sköta personlig hygien, boende, skola eller arbete kan få stöd av en arbetsterapeut. Arbetsterapi syftar till att du ska kunna bli så självständig som möjligt i din vardag.

Vad gör en arbetsterapeut?

En del av arbetsterapeutens arbete handlar om att hjälpa patienten att få en anpassad vardagsmiljö. Det kan bland annat handla om att prova ut, justera och ge förslag på olika typer av hjälpmedel samt ibland bedöma behov av bostadsanpassning och skriva intyg för det.

Rehab?

Rehabilitering planeras tillsammans med patienten. Rehab kan till exempel handla om att träna på att tvätta sig och klä på sig eller att träna rörlighet och greppförmåga i en hand. 

Arbetsterapi kan fås av patienter i alla åldrar och på många olika ställen. 


Rehabilitering hemma?

Att träna i den miljö man faktiskt bor i sporrar till engagemang och ger bättre resultat än träning på sjukhus. Det är också där man kan upptäcka olika former av hinder. Problem kan ofta lösas med hjälp av rätt sorts träning, hjälpmedel eller anpassningar i hemmet.


Hemrehabilitering handlar också om att ge trygghet till våra patienter och att få dem att våga fortsätta med sin vardag.

PP2021_MG_9748_edited.jpg
bottom of page